Zavarivanje

Kako je tehnologija spajanja materijala postupcima zavarivanja sastavni dio naše primarne djelatnosti, vjerujemo kako joj se mora pristupiti organizirano i uz naročitu pažnju. Kakvoća i pouzdanost zavarenog spoja imaju izravan utjecaj na proces proizvodnje i konačan proizvod naših klijenata, pa ništa ne smije biti prepušteno slučaju.

 

Naši proizvodni procesi podrazumijevaju i redovito primjenjuju se slijedeće postupke zavarivanja:

Osim zavarivanja, u proizvodnom se procesu koriste i slijedeći srodni postupci:

Postupci zavarivanja redovito se provjeravaju u skladu s zahtjevima normi za proizvode koji se izrađuju (npr. norme niza HRN EN ISO 15614). Zavarivači i operateri atestirani su prema normama HRN EN 287-1, HRN EN 1418 i ASME Sekcija IX. Prema potrebi ili zahtjevima kupaca, atestiranja postupaka i zavarivača provode se i prema drugim normama.

 

Tvrtka ROSING d.o.o. izvodi zavarivačke radove na cjevovodima, raznim metalnim konstrukcijama, procesnoj opremi i opremi pod tlakom. Izradu zavarenih konstrukcija obavljamo prema projektnoj dokumentaciji te u skladu s važećim zakonskim propisima i normama. Posjedujemo certifikat prema normi HRN EN ISO 3834-3 za izradu i montažu tlačne opreme, cjevovoda i čeličnih konstrukcija, izdan od akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti tlačne opreme. Tijekom obavljanja radova koristimo se certificiranim osnovnim, dodatnim i pomoćnim materijalima za zavarivanje.

 

Zavarivački se procesi prema zahtjevima projektne dokumentacije kontroliraju postupcima kontrole bez razaranja. Pojedina ispitivanja provodimo sami, a prema potrebi angažiramo i akreditirane tvrtke za kontrolu zavara bez razaranja. Prema potrebi možemo organizirati i mehanička ispitivanja materijala i zavarenih spojeva u akreditiranim laboratorijima.

 

Za izvođenje zavarivačkih radova koristimo se vlastitom tehnološkom dokumentacijom ili dokumentacijom koju priprema naručitelj. Radovi se izvode u vlastitom proizvodnom pogonu ili na gradilištu. Koordinator zavarivačkih radova ima diplomu o specijalizaciji iz područja zavarivanja (IWE - International Welding Engineer / EWE - European Welding Engineer).

 

Za izradu i montažu čeličnih cjevovoda kategorije I i II posjedujemo certifikat za samostalnu unutarnju provjeru proizvodnje uz praćenje završne ocjene prema modulu A1 u skladu s Pravilnikom o tlačnoj opremi (N.N. 58/10). Ovisno o zahtjevima projektne dokumentacije, nadzor nad izvođenjem zavarivačkih radova mogu obavljati i akreditirane tvrtke, u skladu s propisima za određene metalne konstrukcije.

 

Osim zavarivačkih radova na novim objektima ili u vlastitom proizvodnom pogonu prilikom izrade nove opreme, obavljamo i radove na sanaciji i remontu metalnih konstrukcija tijekom njihovog korištenja (cjevovodi, oprema pod tlakom, kotlovi, procesna oprema).

 

Sitemap

O_nama Kontakti Kako_do_nas Reference Cjevovodi Oprema Tehnološka_rješenja Ceritfikati Izrada_opreme Izrada_cjevovoda Servisi Zavarivanje Galerija